Зоран Томић - биографија

Рођен сам 23.12.1988. године у Крушевцу. По звању сам дипломирани економиста од 2011. године и студент сам основних академских студија из физике на ПМФ-у у Нишу. Бавим се науком и њеном промоцијом, пре свега астрономијом, економијом и еконофизиком. Радим интензивно на обнављању астрономског друштва "Еурека" у Крушевцу и промоцији науке у свом родном граду. Тренутно развијам неколико пројеката који би могли да помогну у остваривању наведених циљева.

Мој CV можете погледатиу наставку, као и презентацију на Националном такмичењу "Лабораторија славних" са темом "Могу ли се физичари бавити економијом?"Лични подаци:

 • Датум и место рођења: 23.12.1988. године, Крушевац

Радно искуство:

 • Демонстратор на Економском факултету у Нишу, предмети: Монетарна економија и Јавне финансије, 03.03.2014. - до данас
 • Волонтирање - ЗГР "Власинац ИГДА", књиговодство, агент за продају некретнина, 04.07.2013. - 30.12.2013. године


Образовање:

 • Докторске студије, Економски факултет у Нишу, смер: финансије и банкарство, 2013. - 
 • Мастер студије, Економски факултет у Нишу, смер: финансије, банкарство и осигурање, 2011. - 2013. 
 • Основне академске студије ПМФ у Нишу, одсек: физика, 2011. - 2014. (очекује се) 
 • Основне академске студије Економски факултет у Ниш, Смер: финансије, банкарство и осигурање, 2007. - 2011.
 • Гимназија у Крушевцу, смер: природно математички, 2004. - 2007.
 • Језици: Енглески (писање одлично, читање одлично)
 • Компјутер: MS Office, Statistica, OriginLab, Photoshop
 • Возачка дозвола: Б категорија
 • ECDL certificate (7 модула)
 • Оснивач и члан АУ "Еурека" Крушевац, 2010. - до сад
 • Администратор сајта АУ "Еурека" Крушевац, 2010. - до сад
 • Члан надзорног одбора Савеза астронома аматера Србије, 2010. - 2011.
 • Менаџер пројекта "Дани науке", AIESEC, 2010. - 2011.
 • Члан астрономског друштва "Алфа" из Ниша, 2007. - до сад
 • Члан "Менса Србија", 2012. - до сад
 • Координатор локалне Менсе у Крушевцу, 2014. - до сад

Неформално образовање:

 • Тренинг ресурс центра Идеосфера за неформалне групе, Идеосфера Београд, Трстеник, 28. - 30. јун 2013. 
 • Онлајн курс "Увод у астрономију", предавач Ронен Плесер са Дјук универзитета, 27.11.2012. - 23.02.2013. 
 • Семинар "Лидерство: управљање тимом и пројектима", ПЕЦД програм, 27. - 30. октобар 2012.
 • Семинар астрономије, Истраживачка станица Петница, 2005. - 2007.
 • Masterclass из научне комуникације, 19. - 21. март 2010. године на Златибору, организатор British Councile
 • Finance Seminar Education, 21. и 22. април 2009. године, Ниш, организатор AIESEC
 • Летња школа астрономије "Одвраћеница 2007.", астрономско друштво "Руђер Бошковић", Голија, 2007.

Конференције:

 • 8. Национална конференција, "Развој астрономије у Срба", Астрономско друштво "Руђер Бошковић", рад: "Онлајн курсеви астрономије.", Београд 2014., коауторство са Јованом Алексићем
 • 8. Национална конференција, "Развој астрономије у Срба", Астрономско друштво "Руђер Бошковић", рад: "Активности АУ Еурека у Крушевцу 2012. - 2014.", Београд 2014. 
 • EGU2014 General Assembly 2014, рад: Astronomy from the chair - the application of the Internet in promoting of Astronomy, 27.04. - 02.05.2014., Беч, Аустрија
 • Discover the Cosmos, радови: „Application of the Internet in the promotion and popularization of Astronomy“, „Teaching children about astronomy through the game“, „Work of AS “Eureka” on the promotion and popularization of astronomy in Krusevac“, „Project Astronomy from an armchair in Nis“, 2. - 4. август 2013., Волос, Грчка.
 • XXXI Републички семинар о настави физике, "Астрономија на интернету и Астрономија из фотеље", Друштво физичара Србије, Врњачка Бања, 2013.
 • IEEESTEC - 5th International Student's Projects Conference, рад: "Astronomy from an armchair", Електронски факултет, Ниш, 2012.
 • International BELISSIMA Conference: "Future Science with metre-class telescopes", рад: "Popularization of astronomy through robotic telescopes and virtual observatories", Београд 2012.
 • 7. Национална конференција, "Развој астрономије у Срба", Астрономско друштво "Руђер Бошковић", рад: "Промоција астрономије у Крушевцу", Београд 2012. 
 • 7. Национална конференција, "Развој астрономије у Срба", Астрономско друштво "Руђер Бошковић", рад: "Учење на даљину у области астрономије", Београд 2012.
 • 16. Национална конференција астронома Србије, 10. - 12. октобар 2011. године, радови "Astronomy from the chair, a new way of doing astronomy over the Internet", "Promotion and popularization of astronomy in Krusevac 2008 - 2011"
 • Међународни научни скуп, Економски факултет у Нишу, рад "Distribution of wealth of 1000 richest people of the World", 2010.
 • Истраживачка станица Петница, "Корак у науку", "Apsidal Motion of Ecliptic Binary PV Cassiopeae", 2007.
 • Истраживачка станица Петница, "Корак у науку", "Change of Orbital Period of the Ecliptic Binary XY UMa", 2006.

Награде и стипендије:

 • Стипендиста  градског фонда за младе таленте града Крушевца, 2007. - 2012.
 • Стипендиста ПЕЦД Фондације, Ниш, 2012. 
 • Стипендиста фонда за Младе таленте Републике Србије, 2011/2012.
 • Стипендиста ПЕЦД Фондације, Ниш, 2011. 
 • Стипендиста фонда за Младе таленте Републике Србије, 2010/2011. 
 • Признање за допринос популаризацији астрономије, АД "Алфа", Ниш, 2010.
 • Награда за најбољег студента треће године, Економски факултет, Ниш, 2010.
 • MyTelescope Teaching Prizes, 2010.
 • Награда публике на националном такмичењу "Лабораторија славних", British Councile, Београд, 2010.
 • Признање за допринос успешној промоцији астрономије за време Међународне године астрономије 2009., Београд, 2009.
 • Сертификат, пројекат "Be an Integral astronomer", Европска свемирска агенција, 2009.
 • 3. награда, "Откривамо таленте из физике 2007.", Друштво физичара Србије, Београд, 2007.
 • International Honorable Mention, "Physics Talent Serach 2007", Belgrade, 2007.
 • 3. награда, Окружно такмичење из физике, Крушевац , 2007.
 • 1. награда, "Експеримент из области физике-механика", ПМФ, Ниш, 2006.
 • 3. награда, "Регионална смотра младих талената", Крушевац, 2006.
 • Национално признање, "Откривамо таленте из физике 2005.", Друштво физичара Србије, Београд, 2005.
 • International Honorable Mention, "Physics Talent Serach 2005", Belgrade, 2005.

Научно истраживачки радови:

· Đurović - Todorović J., Tomić Z., „Application of Ideal Gas Equation in Monetary Economics“, Improving The Competitivness of Enterprises and National Economies - Factors and Strategies, Faculty of Economics, University of Nis, 2013. pp. 89-111
· Aleksić J., Tomić Z., "Popularization of Astronomy through Robotic Telescopes and Virtual Observatories", Future Science with meter-class Telescopes conference, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 92, pp. 149-152
·  Tomić Z., Massi G., Aleksić J., „Application of the Internet in the promotion and popularization of Astronomy“, Discover the Cosmos Conference, Volos, 2013. pp 131-136
·  Tomić Z., Milošević M.,  „Project Astronomy from an armchair in Nis“, Discover the Cosmos Conference, Volos, 2013. pp 169-174
·  "Upotreba termodinamičkih modela u monetarnoj ekonomiji”, master rad, Ekonomski fakultet u Nišu, 2013.
·  Milošević M., Tomić Z., “Astronomija na internetu i Astronomija iz fotelje”, XXXI Seminar nastavnika fizike, Vrnjačka Banja, 2013.
·  Tomić Z.,“Promotion and Popularization of Astronomy in Krusevac 2008 - 2011”, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 91, pp. 377-382
·  Тomić Z., Aleksić J.,"Astronomy from the Chair" - A New Way of Doing Astronomy over Internet, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 91, pp. 307-313
·   Tomić Z., Živić N., “Astronomy from an armchair”, IEEESTEC - 5th International Student’s Projects Conference, Niš, 2012, ISBN: 978-86-6125-073-6
·    “Paretov model distribucije bogatstva”, diplomski rad, Ekonomski fakultet u Nišu, 2011.
·   Radović O., Tomić Z., Distrbution of weath of 1000 richest people of the World“, The Challenges of Economic Science and Practice in the 21st century ,University of Niš, Faculty of Economics, 2010.
·   Tomić Z., Jovanović I., Kretanje apsidne linije eklipsno dvojne zvezde PV Cassiopeiae“, Petničke sveske br.63, 2007.

·   Tomić Z., Bobić D., “Promena orbitalnog perioda eklipsno dvojne zvezde XY UMa“, Petničke sveske br.61, 2006.

Публикације на интернету:
 • Фотографије помрачења Сунца, свет науке, 2011.
 • Економија знања - зашто нам је наука важна, свет науке, 2011. 
 • Срећа против Новца, свет науке 2011.
 • Теорија игара капитализма и комунизма, свет науке, 2010.
 • Адам Смит је ипак у праву, свет науке, 2010.
 • Астрономија из фотеље, свет науке, 2010.
 • Еконофизика предвидела економску кризу, свет науке, 2010.
 • MyTelescope Teaching Prizes, свет науке, 2010.
 • Еконофизика = Економија будућности, свет науке, 2009.
 • Невидиљива рука Адама Смиста, свет науке, 2009.
 • Архимедов блистави ум, свет науке, 2009.
 • Феномен "Разбијача митова", свет науке, 2009.
 • "Шта је то астрономија?", свет науке, 2009.

Пројекти и предавања:
 • Организатор Годишњице Менсе у Крушевцу, 25. - 27. април 2014. године
 • Манифестација Астро викенд, аутор поставке Небо за све, Дом омладине Београд, 28.12.2013. године
 • 4. Фестивал науке у Крушевцу "Дани Еуреке", 19. октобар 2013. године, аутор поставке "Небо за све"
 • Координатор пројекат "Небо за све" и поставке "Небо за све" поводом Видовданских свечаности, 9. јун 2013. године, Крушевац
 • Предавач, тема "Физика Сунца", Европски дани Сунца у Крушевцу, 14. 03.2013. године
 • Координатор студентски пројекат "Астрономија из фотеље", подржан од стране фондације "Партнерство за образовање и развој локалне заједнице" (ПЕЦД), http://www.teleskoponline.info/
 • 3. Фестивал науке у Крушевцу "Дани Еуреке", 6. октобар 2012., аутор поставке "Сунце за све" и презентација пројекта "Астрономија из фотеље". 
 • Поставка "Чика Кеплерови закони", Фестивал науке 5, Београд, 2011. године
 • Предавач, Фестивал науке 5, "Како сам изазвао светску економску кризу", СКЦ, Београд, 2011. године
 • Члан организационог одбора фото конкурса "Србија фотографише Месец", 2011. године
 • Члан организационог одбора фестивала науке "Дани Еуреке", Крушевац, 2011. године
 • Предавач, Астрономски камп Летенка 2010. и 2011. године
 • Менаџер пројекта "Дани науке", 18. март до 12. април 2011. године, Ниш
 • Предавач "Астрономија из фотеље", Journal Club, Астрономска оперваторија, Београд, 14.01.2011. године
 • Организаотр, "World Space Week in Krusevac", од 4. до 10. октобра 2010.
 • Фестивал науке "Дани Еуреке", Крушевац, 9. октобар 2010. (организатор и предавач)
 • Предавач, Летња научна школа, истраживачка станица Петница, 2006. године
 • Популаризација астрономије у Крушевцу и околини, септембар 2010. године
 • Организатор, "Eureka InOMN", 18. октобар 2010. године
 • Организатор, "Галилејеве ноћи у Крушевцу", 23. и 24. октобар 2009. године
 •